WIKTORIA Znak Jakości 2014r


SZANOWNI PAŃSTWO !

 

OGÓLNOPOLSKI PLEBISCYT GOSPODARCZY WIKTORIA
Znak Jakości Przedsiębiorców (edycja XVII - 2014r)

 

R O Z S T R Z Y G N I Ę T Y !!!!

 

Przypominamy DIANT - POL POLSKA otrzymała dwie nominacje w kategorii:

 

- ROLNICTWO (o przyznaniu statuetki decydowała Kapituła Kankursu)

 

- INTERNAUCI (o przyznaniu statuetki decydowali Internauci)

 

Kapituła Konkursu zgodnie uznała, że DIANT - POL POLSKA spełnia najwyższe standardy, ale również w sposób szczególny wyróżnia się na tle konkurencji dlatego przyznaje naszej firmie

 

I miejsce oraz statuetkę WIKTORIA w kategori - ROLNICTWO

 

W konkursie nagradzane jest to, co w oczach klientów, a także firm, z którymi chcemy nawiązać współpracę jest najważniejsze. Ocenie jury podlegają rzetelność i innowacyjność, brane są pod uwagę nagrody i wyróżnienia w innych konkursach, a także zaangażowanie firmy w działalność charytatywną, oraz działalność w ramach organizacji branżowych i ich rekomendacje. Dodatkowo liczą się też wzrost zatrudnienia. Gdy mowa o rzetelności, to liczą się tu opinie klientów i innych firm, ale także banku prowadzącego konto oraz innowacyjność, za wprowadzenie nowych technologii.

 

Internauci również postawili "kropkę nad I" dzięki im głosom oraz pozytywnym opiniom o naszej firmie otrzymaliśmy

 

I miejsce oraz statuetkę WIKTORIA w kategori - INTERNAUCI

 

Tym samym DIANT-POL POLSKA została podwójnym laureatem 

Znaku Jakości Przedsiębiorców.

 

Celem ogólnopolskiego konkursu Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców jest upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej.
Organizatorem konkursu jest Warszawska Izba Przedsiębiorców. Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Gospodarki, Wojewodowie i Marszałkowie województw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Związek Powiatów Polskich.

 

W imieniu firmy Diant-Pol Polska składamy serdeczne podziękowania za przyznanie Wiktoria zarówno Kapitule Konkursu pod przewodnictwem Pana Prezesa Waldemara Piórka, portalowi swietnafirma.pl jak również wszystkim internautom którzy oddali na nas decydujący głos. Dla firmy która dopiero się rozwija zaszczytem jest że Kapituła Konkursu doceniła naszą dotychczasową pracę, a internauci potwierdzili nasze firmowe motto:

 

Zaufało nam wielu klientów, a my nie ustannie pracujemy na ich uznanie !!!

 

 

                                                                                                                  DZIĘKUJEMY !!!    Anna i Dariusz Kwiecień

 

 

Celem ogólnopolskiego konkursu Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców jest upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej.
Organizatorem konkursu jest Warszawska Izba Przedsiębiorców. Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Gospodarki, Wojewodowie i Marszałkowie województw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Związek Powiatów Polskich.

 

* Kapituła Konkursu w składzie:

 

 

- Przewodniczący Kapituły Konkursu Waldemar Piórek - Prezes Warszawskiej  Izby Przedsiębiorców.

 

- Barbara Jończyk - Prezes Europejskiego Forum Przedsiębiorczości

 

- Barbara Włodarczyk - Dziennikarka telewizyjna

 

- Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

- Zbigniew Jakubas – polski przedsiębiorca i inwestor, właściciel Grupy Kapitałowej Multico.

 

- Dariusz Chrastina - Dyrektor w Departamencie Klienta Biznesowego Banku Pekao S.A

 

- Krzysztof Opolski - profesor zwyczajny ekonomii.

 

- Peter Grudniak - Prezes Zarządu Ergo Pro w Polsce.

 

- Leszek Mellibruda - dr. hab. psycholog biznesu.

 

- Mariusz Hildebrand - Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

 

- Prof. Wojciech Stefan Maksymowicz polski neurochirurg,minister zdrowia

 

Nagrody Wiktoria wręczali:

 

- Wiceminister Rady Ministrów, Minister Gospodarki - JANUSZ PIECHOCIŃSKI

 

- Prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców - WALDEMAR PIÓREK

 

  

skopiuj poniższy link:

 

http://new.livestream.com/accounts/4611223/events/3498907/videos/66048242

 

i otwórz w przeglądarce www

 

transmisja Gali Rozdania Wiktoria 2014

Diant-Pol Polska 1h30min oraz 1h43min

 

 

Zdjęcia Z Gali Rozdania Wiktoria